dimecres, 17 de maig de 2017

10 ANYS D'ACCIDENTALITAT PER ALLAUS AL PIRINEU CATALÀ


Aquí us presento aquest petit estudi estadístic en format pòster sobre l'accidentalitat per allaus al Pirineu Català des de la temporada 2005/06 a la temporada 2015/16. El vaig fer com a treball final de l'assignatura d'Estudi de Cas de la professora Ana Vera, dins del grau de Geografia i Ordenació del Territori de la UAB. Val a dir, que estic força orgullós dels resultats, de fet, no hi ha res com que et deixin escollir un tema que t'apassiona per dedicar-li les hores necessàries. Espero que us sembli interessant, i si teniu qualsevol dubte, pregunteu i intentaré respondre adequadament.


ABSTRACT

Les activitats hivernals en terreny dallaus al Pirineu Català són molt populars, però per contra, el coneixement necessari per poder fer una correcta gestió del risc no està a labast de tothom, motiu pel qual shan de buscar mecanismes per a la reducció i simplificació dels factors que intervenen en la presa de decisions per a que hom sigui efectiu. Una bona base en nivologia i allaus és una gran eina per circular per la muntanya nevada però, necessita de formació específica i de molts anys de trepitjar terreny i observar amb criteri per a produir un bon calat. Els bons hàbits i procediments suggereixen fer una observació i anàlisi constant de les condicions, el terreny i el grup per prendre les decisions adequades, i és aquí, on el present treball es vol detenir, doncs pretén fer una anàlisi pausada del context en que han succeït els accidents per allau que han tingut conseqüències de lesions en els últims 10 anys. Per tant, s'analitza només les allaus que han causat ferits i/o morts. Se us convida doncs, a identificar les situacions i el terreny més conflictiu per poder estar fora de les estadístiques gràcies a les experiències passades, que tenen molt en compte el factor humà. Veurem on, quan, en quines circumstàncies i fent què tenim més probabilitat de patir un accident per allau greu.


INTRODUCCIÓ

LInstitut Cartogràfic i Geològic de Catalunya porta 30 anys recopilant dades dels accidents per allau, aquest estudi per això, només ha aprofundit en les que van de la temporada 200506 a la 201516. Això és així perquè les circumstàncies han canviat molt des de la dècada dels vuitanta a lactualitat, començant per la informació de caràcter preventiu que ens arriba, el butlletí de perill d’allaus, el butlletí meteorològic, el coneixement en definitiva, el material i la filosofia amb la que abordem una activitat. Per tant, linterès daquesta exploració és ben bé la de trobar les causes més actuals, tot i que per contra, la mostra sigui més petita, de tan sols 41 accidents amb lesions, ferits i/o morts.

Objectius:
 •           Estudiar levolució de laccidentabilitat per allau al Pirineu Català.
 •           Definir en quines circumstàncies shan donat els accidents.
 •           Identificar els llocs amb més accidentalitat.
 •           Conèixer les activitats amb major accidentalitat.
 •           Millorar la gestió del risc del perill dallaus.


METODOLOGIA

S’han agafat tots els accidents de la base de dades de l’ICGC, i s’han descartat tots aquells que no han patit ferits i/o morts. Cal tenir en compte que es produeixen molts desencadenaments accidentals d’allaus sense conseqüències que no estan a la recopilació oficial, però en canvi d’altres si. Aquest fet podria distorsionar el  resultat, sobretot, per acotar les zones amb més accidentalitat, ja que depèn del la quantitat d’informació. D’altra banda, el que volem determinar és a on les persones corren més perill de fer‐se mal, és a dir, en quin terreny les conseqüències són Majors, i per tant, podem dir que és més exposat.

Amb posterioritat, s’han efectuat les gràfiques i mapes utilitzant tècniques estadístiques. També, s’han analitzat altres situacions que aquí no s’han reflectit gràficament però si en la interpretació dels resultats i en les conclusions. Val a dir, que les dades han sofert varies revisions i s'han contrastat amb d'altres fonts d'informació.
BALANÇ GLOBAL

 • 41 accidents per allau amb conseqüències, 8 d’ells amb víctimes mortals, amb un balanç de 43 ferits i 11 morts. El 20,37% dels accidentats van resultar morts.
 • El 2% dels lesionats rescatats pels GRAE, i el 3,25% dels morts entre els anys 2010 i 2015, van ser a causa d'una allau. D'altra banda, aquests rescats només van suposar el 0,55% del total dels serveis a Catalunya pels bombers GRAE.

CONCLUSIONS

 •           L’evolució de l’accidentalitat en 10 anys té alts i baixos, però si observem 30 anys ens adonarem que la tedència és descendent, tot i l'aparent augment de participants. Aquesta disminució es veu justificada, probablement, per les tasques preventives que es duen a terme.
 •           El context general de màxima accidentalitat és durant febrer i març, amb grau de perill 3, allaus de placa en pendents de 45º i en el quadrant NE. Les activitats més afectades són les relacionades amb l’esquí pel que fa al número d'accidents i destacant l'alpinisme pel que fa a la mortalitat, arribant a l'abril.
 •           El terreny marca la diferència, tal com suggereix la mortalitat en l'alpinisme, una allau petita té greus conseqüencies en terreny exposat.
 •           L'àmbit geogràfic amb més accidentalitat és l’Aran, segurament per la gran afluència que rep d'esquiadors. Ara bé, la Ribagorça i el vessant Nord del Cadí reben més mortalitat pel component alpinístic de les activitats.
 •           Solucions: Hi ha més d’un lesionat per accident, 54 de 41, el que vol dir que cal replantejar‐se la circulació en grup, perquè no es vegi implicada més d’una persona. Aquesta necessitat de reacció es fa encara més evident si tenim en compte el número d’arrossegats totals (72).

FONTS DE DADES

Institut cartogràfic i Geològic de Catalunya www.icgc.cat 
Memòria d'activitat Bombers GRAE 2010‐15


AGRAÏMENTS

Montse Bacardit, Centre de Lauegi d'Aran
Jordi Gavaldà, Centre de Lauegi d'Aran
Ivan Moner, Centre de Lauegi d'Aran
Francesc Martínez, Bombers GRAE
Joan Casadevall, Metge GEM
Gloria Martí, ICGC

LOCALITZACIÓActualització a 9 d'octubre de 2017: Aquest pòster ha estat seleccionat pel comitè científic de les V JORNADES TÈCNIQUES DE NEU I ALLAUS a Andorra i serà exposat del 9 a l'11 d'octubre.

PYRENEAN SYMPOSIUM ON SNOW AND AVALANCHES

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada